Herdenkingscomité

Stichting Comité Herdenking Februaristaking Hilversum 1941
KvK-nummer 83441956 

Donaties zijn welkom op rekening: NL31 INGB 0007 5018 30 

Het dagelijkse bestuur van de stichting bestaat uit:
Jan Schriefer (voorzitter)
Sjef Coenen (penningmeester)
Joop Lahaise (secretaris)

Contact: info@februaristakinghilversum.nl

Met bijzondere dank aan:
Leo Kerkhoff, AV-productie
Fabian Lawerman, website

Comité

  • Ad Bakker
  • Hein van Kasbergen (Bond van Anti-Fascisten/Anti-Fascistische Oudverzetsstrijders Nederland)
  • Henk Mreijen (Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945)
  • Claire Verlinden
  • Sjors Wolf
  • Anne S. de Jong
  • Fabian Lawerman
  • Leo Kerkhoff
  • Bestuur Joodse Gemeente Hilversum