Herdenkingscomité Februaristaking Hilversum

Steun de herdenking

Stichting Comité Herdenking Februaristaking Hilversum 1941 is voor het organiseren van de jaarlijkse herdenking grotendeels deel afhankelijk van giften en donaties. Als u ons financieel wilt ondersteunen, kunt u een bedrag over maken op rekeningnummer NL31 INGB 0007 5018 30 t.n.v. St. Comité Herdenking Februaristaking Hilversum 1941.

Personen en organisaties die hun betrokkenheid bij de herdenking tot uitdrukking brengen via een financiële bijdrage, hoe klein ook, vermelden wij op deze pagina – tenzij u aangeeft dat niet op prijs te stellen.

Personen en organisaties in onderstaande lijst vormen het comité. Zij ondersteunen de herdenking financieel of op een andere wijze. Het bestuur van de stichting heeft het recht om personen te vragen en te weigeren als lid van het comité. Uitgangspunt is dat ieder comitélid de uitgangspunten van de stichting respecteert en wil uitdragen, zich daarmee solidair verklarend met de stakers van weleer.

contact: info @ februaristakinghilversum.nl

Onderstaande personen, organisaties en instellingen ondersteunen de herdenking van de Februaristaking Hilversum 1941:

 • Pieter Broertjes (erelid)
 • Hein van Kasbergen (Bond van Anti-Fascisten/Anti-Fascistische Oudverzetsstrijders Nederland)
 • Henk Mreijen (Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945)
 • Bestuur Joodse Gemeente Hilversum
 • Ad Bakker
 • Sjors Wolf
 • Martine Letterie
 • Sjef Coenen (penningmeester dagelijks bestuur)
 • Jan Schriefer (voorzitter dagelijks bestuur)
 • Joop Lahaise (secretaris dagelijks bestuur)
 • Martin Veltman
 • Anne S. de Jong
 • Arjo Klamer
 • Claire Verlinden
 • Malika Boukhriss
 • Leo Kerkhoff
 • Fabian Lawerman

 Stichting Comité Herdenking Februaristaking Hilversum 1941